O spoločnosti

Odevný ateliér Mgr. art. Evy Hojovej Ars style pôsobí na Slovensku od roku 1991.
Zameriavame sa na zákazkovú výrobu špeciálnych kostýmov, ako sú napríklad divadelné, baletné a karnevalové odevy, vysokoškolské a sudcovské taláre, reklamné postavičky a maskoty. Špeciálne kostýmy pripravujeme od výtvarného návrhu, cez technické spracovanie strihov až po definitívne ušitie. Náš ateliér vytvára tiež nástenné obrazy technológiou art-protis.

Textilná výtvarníčka Eva Hojová je absolventkou Strednej školy umeleckého
priemyslu v Bratislave a Katedry scénického výtvarníctva Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Celý svoj profesionálny život sa venuje návrhom a realizáciám
scénických a predovšetkým pódiových kostýmov, dlhé roky pracovala ako vedúca pracovníčka v Umelecko-dekoračných dielňach SND. Jej ateliér vytvoril mnoho kostýmov pre slovenské i zahraničné divadlá, desiatky talárov pre rektorov,dekanov a ďalších akademických funkcionárov slovenských vysokých škôl a stovky kostýmov na rôzne firemné párty či plesy.