Taláre

V zhotovovaní talárov pre akademických funkcionárov vysokých škôl máme bohaté skúsenosti. Pripravujeme ich už 16 rokov od samotného návrhu až po definitívnu realizáciu podľa požiadaviek a špecifík jednotlivých škôl
Naše taláre využíva napríklad Ekonomická univerzita v Bratislave, Univerzita J. A. Komenského v Bratislave, Žilinská univerzita, Poľnohospodárska univerzita v Nitre, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave aj Trnavská univerzita, či Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave.
Prípravu talárov pre akademických funkcionárov realizujeme od počiatočného zhotovovania návrhov, cez výber a zabezpečenie vhodných látok, vlastné ušitie a priame dodávky objednávateľom. Pri návrhoch talárov vychádzame z požiadaviek univerzít a sme schopní zabezpečiť aj špecifické požiadavky vyplývajúce z charakteru školy vrátane zhotovenia insígnií. Súčasťou dodávky sú aj slávnostné barety pre akadamických funkcionárov.
Výrobky navrhujeme podľa odsúhlasených návrhov, z dohodnutých materiálov, podľa individuálnych mier so skúškami na postavách konkrétnych užívateľov, ktoré v prípade požiadavky robíme v priestoroch školy. Dodacie lehoty sú 4-5 týždňov, v prípade akútnej potreby pri malých sériách aj kratšie. Cena sa určuje v závislosti od náročnosti vyhotovenia podľa zvoleného strihového riešenia a najmä od cien zvolených materiálov. V každom prípade môžete počítať s výhodným pomerom ceny a kvality.